CCL đặt kế hoạch lãi 52 tỷ đồng trong năm 2020

CCL đặt kế hoạch lãi 52 tỷ đồng trong năm 2020

CTCP Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long (HOSE: CCL) đặt kế hoạch doanh thu năm 2020 tăng 80% lên mức 950 tỷ đồng. Lãi sau thuế ước đạt 52 tỷ đồng, tăng 23%.

Theo tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên, cho năm 2020, CCL đặt kế hoạch doanh thu đạt 950 tỷ đồng, tăng 80% so với năm trước. Lãi trước thuế và lãi sau thuế ước đạt hơn 64 tỷ đồng và 52 tỷ đồng, lần lượt tăng 24% và 23% so với thực hiện năm 2019.

Kế hoạch kinh doanh năm 2020 của CCL
Nguồn: Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 của CCL

Mảng kinh doanh bất động sản được giao chỉ tiêu doanh thu 633.5 tỷ đồng, trong đó chủ yếu khai thác kinh doanh các sản phẩm nhà và đất trong Khu đô thị Mekong Centre (Khu đô thị 5A). Hoạt động thu mua cung ứng nguyên liệu thủy sản dự kiến mang về 250 tỷ đồng doanh thu.

Nhằm phát triển hoạt động kinh doanh, thị trường, CCL cho biết sẽ tăng cường hợp tác với đơn vị phân phối nhà đất. Công ty cũng tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư đối với các dự án trong dự án thành phần thương mại và dịch vụ cao cấp của Khu 5A, như siêu thị, nhà hàng, khu công viên nước,…

Về đầu tư, đối với dự án Khu 5A, phía CCL xúc tiến bàn giao hạ tầng kỹ thuật của Tiểu dự án 1 và Tiểu dự án 5 cho Nhà nước dứt điểm trong năm 2020. Công ty cũng tiến hành tìm kiếm các cơ hội đầu tư mới trong tỉnh Sóc Trăng, như các dự án xây dựng Khu chợ và nhà ở thương mại thị trấn Trần Đề, thị trấn Long Phú hay thị trấn Đại Ngãi…

Nhìn lại năm 2019, CCL đạt kết quả lãi sau thuế hơn 42 tỷ đồng, tăng 31% so với năm 2018 và vượt 11% kế hoạch.

Kết quả kinh doanh năm 2019 của CCL. Đvt: Đồng
Nguồn: Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 của CCL

Tổng doanh thu cả năm 2019 đạt gần 529 tỷ đồng, tăng 58% so với năm 2019 và vượt 6% kế hoạch.

Tăng trưởng doanh thu chủ yếu là do CCL đầu tư vào công ty con Đại Phú Xuân (buôn bán thủy hải sản) có doanh số cao. CCL hiện đã góp tổng cộng 38 tỷ đồng, chiếm 95% vốn điều lệ của Đại Phú Xuân. Các giao dịch với bên liên quan là Thủy sản Út Xi cũng đóng góp không nhỏ vào doanh thu của CCL.

*CCL đã thật sự chuyển mình?

Kết quả kinh doanh của CCL từ 2010-2019.Đvt: Tỷ đồng

CCL dự kiến chi trả cổ tức năm 2019 với tỷ lệ 8% bằng tiền mặt, tương ứng với gần 38 tỷ đồng. Công ty đã thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2019 số tiền 439 triệu đồng.

Số tiền lũy kế lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2019 hơn 8.3 tỷ đồng, sẽ được cộng ty dồn vào lợi nhuận chưa phân phối sau thuế năm 2020. Công ty dự kiến chi trả cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 10%/vốn điều lệ.

Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 dự kiến diễn ra ngày 17/04/2020. Cổ đông CCL dự kiến sẽ bầu bổ sung 1 thành viên HĐQT, thay cho ông Trịnh Sướng miễn nhiệm.

*Ai bán 4.200 tỉ đồng dung môi cho đại gia Trịnh Sướng làm xăng giả?

Duy Na

FILI

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút