Chậm báo cáo giao dịch, cổ đông lớn của ASA bị phạt hơn 46 triệu đồng

Chậm báo cáo giao dịch, cổ đông lớn của ASA bị phạt hơn 46 triệu đồng

Ngày 03/12/2019, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Lê Minh Quân, cổ đông lớn của CTCP Tập đoàn ASA (UPCoM: ASA).

Theo đó, ông Quân bị phạt tiền 31.25 triệu đồng vì báo cáo không đúng thời hạn khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết của ASA.

Cụ thể, ngày 16/08/2019, ông Lê Minh Quân mua 93,300 cp ASA làm tăng tỷ lệ sở hữu từ 4.28% lên 5.2% và trở thành cổ đông lớn của ASA. Tuy nhiên, đến ngày 30/09/2019, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) mới nhận được báo cáo khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết của ông Lê Minh Quân tại ASA.

Song song đó, ông Quân còn bị phạt tiền 15 triệu đồng cũng vì báo cáo không đúng thời hạn khi có thay đổi về số lượng cổ phiếu vượt quá ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu ASA.

Do ngày 30/08/2019, ông Quân mua 49,500 cp ASA làm tăng tỷ lệ sở hữu từ 5.57% lên 6.1%. Tuy nhiên, đến ngày 30/9/2019, ông Quân mới gửi báo cáo khi có thay đổi về số lượng cổ phiếu vượt quá các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu ASA cho HNX.

Với hai lần vi phạm trên, ông Quân phải nộp phạt tổng số tiền là 46.25 triệu đồng.

Khang Di

FILI

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút