Chậm công bố thông tin, LCS bị phạt tiền gần 100 triệu đồng

Chậm công bố thông tin, LCS bị phạt tiền gần 100 triệu đồng

Ngày 30/6/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với CTCP Licogi 166 (HNXLCS).

Theo đó, LCS bị phạt tiền 70 triệu đồng do Công ty công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định của pháp luật.

Cụ thể, LCS công bố thông tin không đúng thời hạn trên hệ thống thông tin của UBCKNN và trên trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội các tài liệu: Báo cáo tài chính (BCTC) riêng và hợp nhất quý 2/2019, Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2019, BCTC riêng và hợp nhất bán niên 2019, BCTC kiểm toán năm 2020.

Về hoạt động kinh doanh, LCS đặt mục tiêu cho năm 2021 với doanh thu gần 155 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế vỏn vẹn 500 triệu đồng, lần lượt tăng 96% và 95% so với thực hiện năm 2020.

Trong quý đầu năm 2021, doanh thu thuần của LCS đạt hơn 13 tỷ đồng, giảm 8% so với cùng kỳ. Lợi nhuận ròng gần 56 triệu đồng, giảm 5%.

Khang Di

FILI

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút