Chi phí tăng cao, Camimex báo lãi ròng quý 2 đi lùi

Chi phí tăng cao, Camimex báo lãi ròng quý 2 đi lùi

Kết thúc 6 tháng đầu năm, CTCP Camimex Group (HOSECMX) thực hiện được 57% chỉ tiêu doanh thu và 44% chỉ tiêu lãi sau thuế 2021.

Theo BCTC hợp nhất quý 2/2021 vừa công bố, CMX ghi nhận doanh thu thuần tăng 68% so với cùng kỳ, đạt 718 tỷ đồng. Trong khi đó, giá vốn tăng mạnh hơn khiến biên lãi gộp giảm từ 12% xuống còn 9%.

Kỳ này, chi phí tài chính giảm 18%, xuống còn 14.6 tỷ đồng. Ngược lại, chi phí bán hàng (tăng 88%) và quản lý doanh nghiệp (tăng 49%) đồng loạt tăng. 

Kết quả, CMX báo lãi ròng giảm 7%, xuống còn 17 tỷ đồng. Theo giải trình của CMX, nguyên nhân là do lãi gộp tăng, hiệu quả hoạt động tài chính tăng, tuy nhiên, loạt chi phí thay đổi làm giảm lợi nhuận.

Kết quả kinh doanh quý 2/2021 của CMX. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 2/2021 của CMX

Lũy kế nửa đầu năm 2021, CMX ghi nhận doanh thu thuần tăng 31%, lên gần 933 tỷ đồng và lãi ròng tăng 15%, đạt gần 25 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu bán thành phẩm chiếm 92%, cung cấp dịch vụ chiếm 7% tổng doanh thu, còn lại đến từ việc bán phụ phẩm.

Đáng chú ý, chi phí bán hàng tăng mạnh lên mức 36 tỷ đồng, gần gấp đôi cùng kỳ do tăng chi phí dịch vụ mua ngoài và các chi phí khác.

Trong năm 2021, CMX đặt kế hoạch đem về gần 1,629 tỷ đồng doanh thu và hơn 73 tỷ đồng lãi sau thuế. Kim ngạch xuất khẩu dự kiến đạt 69.9 triệu USD và sản lượng sản xuất là 6,000 tấn thành phẩm. Ngoài ra, trong năm 2021, CMX cũng lên kế hoạch tiếp tục đầu tư thêm nhà máy chế biến tại Zone 1 (nhà máy số 1 và số 3) để nâng công suất chế biến tôm lên 20,000 tấn thành phẩm/năm.

Như vậy, kết thúc 6 tháng đầu năm, CMX đã thực hiện được 57% chỉ tiêu doanh thu và 44% chỉ tiêu lợi nhuận 2021.

Tính đến ngày 30/06/2021, tổng tài sản của CMX ghi nhận hơn 1,593 tỷ đồng, tăng 7% so với đầu năm. Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn tăng mạnh 62%, lên hơn 487 tỷ đồng.

Ngược lại, hàng tồn kho lại giảm 14%, xuống còn 518 tỷ đồng chủ yếu đến từ thành phẩm.

Nợ phải trả tại thời điểm cuối tháng 6 cũng tăng 8%, ghi nhận hơn 1,003 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ vay ngắn hạn gần 649 tỷ đồng (tăng 6%) và dư nợ vay dài hạn gần 42 tỷ đồng (tăng 31%).

Tiên Tiên

FILI

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút