Chủ tịch BVN bị phạt 92.5 triệu đồng

Chủ tịch BVN bị phạt 92.5 triệu đồng

Ngày 06/11/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Trương Văn Dũng.

Ông Trương Văn Dũng bị phạt 65 triệu đồng do đã có hành vi vi phạm hành chính: Không báo cáo về việc dự kiến giao dịch. Cụ thể, từ ngày 16/01/2020 đến ngày 21/02/2020, ông Trương Văn Dũng, Chủ tịch Hội đồng quản trị CTCP Bông Việt Nam (UPCoM: BVN) đã mua tổng cộng 291,900 cổ phiếu BVN trong các ngày 16/01/2020, ngày 07/02/2020 và ngày 21/02/2020 nhưng không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.

Bên cạnh đó, ông Dũng còn bị phạt 27.5 triệu đồng vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Giao dịch trước khi có công bố thông tin của Sở giao dịch chứng khoán. Cụ thể, ngày 12/03/2020, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội nhận được đăng ký giao dịch của ông Trương Văn Dũng về việc đăng ký mua 3,282,200 cổ phiếu BVN. Ngày 13/03/2020 Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội công bố thông tin về việc ông Trương Văn Dũng được giao dịch từ ngày 17/03/2020. Tuy nhiên, từ ngày 09/03/2020 đến 13/03/2020 ông Trương Văn Dũng đã thực hiện mua 1,290,100 cổ phiếu BVN.

Tổng cộng, ông Trương Văn Dũng bị phạt số tiền 92.5 triệu đồng.

Duy Na

FILI

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút