Chủ tịch BVN muốn tăng sở hữu lên 95%

Chủ tịch BVN muốn tăng sở hữu lên 95%

CTCP Bông Việt Nam (UPCoM: BVN) vừa công bố tài liệu để tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 vào ngày 09/03/2020 tới đây.

Theo tài liệu, ông Trương Văn Dũng - Chủ tịch HĐQT muốn trình ĐHĐCĐ thông qua việc mua thêm cổ phần để tăng tỷ lệ sở hữu lên 95% vốn điều lệ của BVN.

Hiện BVN có vốn điều lệ là 50 tỷ đồng. Trong đó, vốn Nhà nước chiếm 19.72% tương ứng 986,000 cp và vốn cổ đông khác chiếm 80.28% tương ứng 4.01 triệu cp.

Bên cạnh đó, HĐQT BVN cũng trình ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm tất cả các chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 đối với ông Trương Văn Dũng – Chủ tịch HĐQT và 4 Ủy viên HĐQT là ông Trần Anh Hào, ông Lê Hồng Lĩnh, bà Lê Thị Lý và ông Vũ Xuân Long.

Đồng thời HĐQT BVN muốn được thông qua việc thay đổi số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 từ 05 thành viên xuống 03 thành viên.

Khang Di

FILI

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút