Chưa có dự án gối đầu, VHD đặt kế hoạch doanh thu 2020 sụt giảm mạnh

Chưa có dự án gối đầu, VHD đặt kế hoạch doanh thu 2020 sụt giảm mạnh

CTCP Đầu tư Phát triển Nhà và Đô Thị Vinaconex (Vinahud, UPCoM: VHD) đặt kế hoạch mang về 27.5 tỷ đồng doanh thu và 160 triệu đồng lãi sau thuế trong năm 2020, lần lượt giảm 67% và tăng 125% so với thực hiện năm 2019.

Hình minh họa. Nguồn: VHD

Phía VHD cho biết trong năm 2020, bên cạnh hoàn thành các công việc còn dở dang tại dự án 536A Minh Khai và bàn giao lại tòa nhà cho cư dân vận hành, Công ty sẽ tìm kiếm các dự án phù hợp để triển khai thực hiện.

Về dự án CV4.4 - đã góp vốn với CTCP Đầu tư Nhà Đất Việt (HNX: PVL), Công ty dự kiến sẽ tìm kiếm đối tác quan tâm, có đủ năng lực tài chính để đàm phán hợp tác triển khai hoặc thoái vốn theo quy định, đảm bảo an toàn cũng như hiệu quả đầu tư, đồng thời kiến nghị Tổng Công ty Vinaconex hỗ trợ nghiên cứu tính khả thi và hiệu quả của dự án.

Mặt khác, VHD cũng sẽ góp vốn liên doanh với các đơn vị trong và ngoài Tổng Công ty để thực hiện đấu giá, đầu tư các dự án mới.

Công ty đặt chỉ tiêu  27.5 tỷ đồng doanh thu và 160 triệu đồng lãi sau thuế cho năm 2020, lần lượt giảm 67% và tăng 125% so với thực hiện năm 2019.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của VHD
Nguồn: VHD

Nhìn lại năm 2019, ban lãnh đạo VHD nhận định công tác định hướng phát triển lĩnh vực then chốt (bất động sản) cũng như nguồn lực đầu tư chưa tương xứng dẫn đến chưa nắm bắt kịp thời, cụ thể hóa được các cơ hội kinh doanh. Theo đó, Công ty chưa có dự án gối đầu công việc cho những năm tiếp theo.

Kết quả kinh doanh năm 2019 của VHD
Nguồn: VHD

Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 của VHD dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 17/03. Theo tài liệu họp, tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty năm 2019 đạt gần 643 triệu đồng. VHD dự kiến không chi trả cổ tức năm 2019 cũng như không trích lập các quỹ năm 2019.

Duy Na

FILI

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút