Chứng khoán Bảo Minh bị phạt và truy thu thuế gần 4 tỷ đồng

Chứng khoán Bảo Minh bị phạt và truy thu thuế gần 4 tỷ đồng

Ngày 09/03/2020, Cục thuế TP.HCM đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế đối với CTCP Chứng khoán Bảo Minh (UPCoM: BMS) vì hành vi khai sai thuế.

Theo quyết định của Cục thuế TP.HCM, BMS đã khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong kỳ tính thuế.

Vì vậy, BMS phải nộp tiền phạt 110 triệu đồng và hơn 3.6 tỷ đồng số tiền thuế truy thu. Trong đó, tiền chậm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp hơn 668 triệu đồng. Đây là số tiền chậm nộp được tính đến ngày 09/03/2020. 

BMS tự tính và nộp tiền chậm nộp thuế kể từ ngày 10/03/2020 vào ngân sách Nhà nước theo quy định.

Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày 09/03/2020, BMS phải nộp số tiền thuế truy thu, tiền phạt và tiền chậm nộp cho Cục thuế TP.HCM.

Khang Di

FILI

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút