Chứng khoán phái sinh Ngày 01/09/2021: VN30-Index vượt hoàn toàn đường SMA 100 ngày?

Chứng khoán phái sinh Ngày 01/09/2021: VN30-Index vượt hoàn toàn đường SMA 100 ngày?

Các hợp đồng tương lai hầu hết giảm điểm trong phiên giao dịch ngày 31/08/2021. Basis hợp đồng VN30F2109 đảo chiều và đạt giá trị -1.66 điểm. Điều này cho thấy nhà đầu tư đang bi quan trở lại về triển vọng của VN30-Index.

I. HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI CỦA CHỈ SỐ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

I.1. Diễn biến thị trường

Các hợp đồng tương lai hầu hết giảm điểm trong phiên giao dịch ngày 31/08/2021. VN30F2109 (F2109) giảm 0.41%, còn 1,427 điểm; VN30F2112 (F2112) giảm 0.32%, còn 1,427 điểm; hợp đồng VN30F2203 (F2203) tăng 1.19%, đạt 1,426.90 điểm; hợp đồng VN30F2206 (F2206) giảm 0.34%, còn 1,423.30 điểm. Hiện tại, chỉ số cơ sở VN30-Index đang ở mức 1,428.66 điểm.

Khối lượng và giá trị giao dịch của thị trường phái sinh lần lượt giảm 1.92% và 2% so với phiên ngày 30/08/2021. Cụ thể, khối lượng giao dịch F2109 giảm 1.80% với 190,833 hợp đồng được khớp lệnh. Khối lượng giao dịch của F2112 đạt 221 hợp đồng, giảm 50.89%.

Khối ngoại có phiên mua ròng thứ 2 liên tiếp với tổng khối lượng mua ròng trong phiên giao dịch ngày 31/08/2021 tăng mạnh và đạt 1,446 hợp đồng.

Trong phiên giao dịch ngày 31/08/2021, hợp đồng F2109 giằng co quanh tham chiếu trong suốt phiên sáng. Nhưng sang phiên chiều, sự trở lại của bên bán đã khiến giá hợp đồng lao dốc nhanh chóng. Kết phiên, hợp đồng F2109 đóng cửa dưới mức tham chiếu.

Đồ thị trong phiên của VN30F2109

Nguồn: https://stockchart.vietstock.vn/

Kết phiên, basis hợp đồng VN30F2109 đảo chiều và đạt giá trị -1.66 điểm. Điều này cho thấy nhà đầu tư đang bi quan trở lại về triển vọng của VN30-Index.

Biến động VN30F2109VN30-Index

Nguồn: VietstockFinance

Lưu ý: Basis được tính theo công thức sau: Basis = Giá hợp đồng tương lai - VN30-Index

I.2. Định giá các hợp đồng tương lai

Dựa trên phương pháp định giá hợp lý với thời điểm khởi đầu ngày 01/09/2021, khung giá hợp lý của các hợp đồng tương lai đang được giao dịch trên thị trường được thể hiện như sau:

Nguồn: VietstockFinance

Lưu ý: Chi phí cơ hội trong mô hình định giá được điều chỉnh để phù hợp với thị trường Việt Nam. Cụ thể, lãi suất tín phiếu phi rủi ro (tín phiếu Chính phủ) sẽ được thay thế bằng lãi suất tiền gửi trung bình của các ngân hàng lớn với sự hiệu chỉnh kỳ hạn phù hợp với từng loại hợp đồng tương lai.

I.3. Phân tích kỹ thuật VN30-Index

Trong phiên giao dịch ngày 31/08/2021, VN30-Index tiếp tục biến động quanh đường SMA 100 ngày. Nếu có thể vượt hoàn toàn đường MA này thì chỉ số sẽ có cơ hội hướng lên test lại đường SMA 50 ngày.

Tuy nhiên, trong trường hợp chỉ số trở lại điều chỉnh dưới đường SMA 100 ngày thì ngưỡng Fibonacci Retracement 38.2% sẽ là hỗ trợ gần nhất của chỉ số.

Chỉ báo Stochastic Oscillator đã cắt lên trên vùng overbought sau khi cho tín hiệu mua trước đó. Điều này cho thấy rủi ro chỉ số điều chỉnh trở lại đã được giảm thiểu.

Nguồn: VietstockUpdater

II. HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI CỦA THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU

Dựa trên phương pháp định giá hợp lý với thời điểm khởi đầu ngày 01/09/2021, khung giá hợp lý của các hợp đồng tương lai đang được giao dịch trên thị trường được thể hiện như sau:

Nguồn: VietstockFinance

Lưu ý: Chi phí cơ hội trong mô hình định giá được điều chỉnh để phù hợp với thị trường Việt Nam. Cụ thể, lãi suất tín phiếu phi rủi ro (tín phiếu Chính phủ) sẽ được thay thế bằng lãi suất tiền gửi trung bình của các ngân hàng lớn với sự hiệu chỉnh kỳ hạn phù hợp với từng loại hợp đồng tương lai.

Nhà đầu tư không nên mua các hợp đồng này ở thời điểm hiện tại. Vì các hợp đồng đang có giá khá cao so với mức giá lý thuyết.

Bộ phận Phân tích Kinh tế & Chiến lược Thị trường, Phòng Tư vấn Vietstock

FILI

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút