Chứng khoán SmartInvest muốn chào bán 49 triệu cp, tăng vốn lên 800 tỷ đồng

Chứng khoán SmartInvest muốn chào bán 49 triệu cp, tăng vốn lên 800 tỷ đồng

HĐQT của CTCP Chứng khoán SmartInvest (UPCoM: AAS) vừa thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chuyên nghiệp và nhà đầu tư chiến lược, dự kiến chào bán trong năm 2021-2022 nếu được UBCK chấp nhận.

Cụ thể, AAS dự kiến chào bán 49 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược và nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp (dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp). Với giá chào bán 10,000 đồng/cp, ước tính Công ty sẽ thu về được 490 tỷ đồng. Nếu như việc chào bán này thành công như dự kiến, thì vốn điều lệ của Công ty sẽ nâng từ 310 tỷ đồng lên 800 tỷ đồng.

Theo kế hoạch cho lần bán này, cổ phần mới được chào bán riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 3 năm đối với nhà đầu tư chiến lược và 1 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

Số vốn thu được sẽ được bổ sung cho hoạt động đầu tư vào các giấy tờ có giá, bổ sung vốn cho vay margin và hoạt động bảo lãnh phát hành chứng khoán.

Kế hoạch dự kiến sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu
Đvt: Đồng

Việt Phương 

FILI

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút