09:34, 08/09/2021

Chứng khoán SmartInvest nâng mục tiêu lãi trước thuế 2021 lên 200 tỷ đồng

Vào ngày 27/09, CTCP Chứng khoán SmartInvest (UPCoM: AAS) sẽ tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 nhằm thông qua việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2021 cùng một số vấn đề khác.

Trong bài viết này:

  Theo tờ trình, AAS dự kiến đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế trong năm 2021 là 200 tỷ đồng, gấp gần 42 lần kế hoạch trước đó đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên, đồng thời gấp gần 46 lần so với kết quả năm 2020.

  Ngoài ra, AAS còn bổ sung kế hoạch chia cổ tức năm 2021 với tỷ lệ 30% bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu, trong khi kế hoạch trước đó là không chia cổ tức.

  Kế hoạch kinh doanh năm 2021 của AAS được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2021
  Nguồn: AAS

  Đối với kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm, AAS ghi nhận doanh thu hoạt động hơn 316 tỷ đồng, tăng 79% so với cùng kỳ, chủ yếu nhờ cổ tức và tiền lãi phát sinh từ tài sản tài chính FVTPL. Tuy nhiên, do chi phí hoạt động tăng mạnh, lãi trước thuế của Công ty chỉ đạt gần 7 tỷ đồng, giảm 75% so với nửa đầu năm 2020. Dù vậy, với kết quả đạt được, AAS vẫn vượt gần 40% kế hoạch lợi nhuận đề ra cho cả năm 2021.

  Bên cạnh việc điều chỉnh kế hoạch, ĐHĐCĐ sắp tới của AAS sẽ thảo luận về việc mua tòa nhà Smart Invest tại quận Đống Đa, Hà Nội để làm trụ sở chính của Công ty. Số tiền tài trợ cho công tác này (nếu dược thông qua) sẽ đến từ nguồn vốn chủ sở hữu và sẽ không vượt quá 245 tỷ đồng.

  Ngoài ra, ĐHĐCĐ bất thường lần này cũng sẽ tiến hành bầu bổ sung Thành viên HĐQT cho Công ty sau khi ông Lê Đức Hoàng đề xuất từ nhiệm vì lý do cá nhân.

  Thượng Ngọc

  FILI