Chứng khoán Tiên Phong báo lỗ kỷ lục gần 129 tỷ đồng, ngậm ngùi cắt lỗ SSI

CTCP Chứng khoán Tiên Phong (HOSE: ORS) vừa công bố BCTC quý 2/2022 với mức lỗ sau thuế gần 129 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi sau thuế hơn 53.7 tỷ đồng. Đây là số lỗ kỷ lục kể từ khi Công ty lên sàn.

Chứng khoán Tiên Phong báo lỗ kỷ lục gần 129 tỷ đồng, ngậm ngùi cắt lỗ SSI

CTCP Chứng khoán Tiên Phong (HOSE: ORS) vừa công bố BCTC quý 2/2022 với mức lỗ sau thuế gần 129 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi sau thuế hơn 53.7 tỷ đồng. Đây là số lỗ kỷ lục kể từ khi Công ty lên sàn.

Quý 2, ORS ghi nhận doanh thu hoạt động tăng 132% so với cùng kỳ, lên mức 661.7 tỷ đồng.

Trong đó, lãi từ các tài sản tài chính qua lãi/lỗ (FVTPL) chiếm tỷ trọng lớn nhất, đạt 279.4 tỷ đồng, tăng 265% so cùng kỳ. Lãi từ các khoản cho vay và phải thu gấp 4.8 lần, đạt mức 48 tỷ đồng. 

Với việc sụt giảm về thanh khoản trên thị trường cổ phiếu, doanh thu mảng môi giới chứng khoán giảm 27%, xuống 18.44 tỷ đồng.

Trong kỳ, chi phí hoạt động tăng đột biến 329%, lên 698 tỷ đồng. Nguyên nhân đến từ việc Công ty cắt lỗ loạt cổ phiếu và trái phiếu trong danh mục, dẫn đến việc hạch toán lỗ các tài sản tài chính FVTPL tăng 488%, lên gần 528 tỷ đồng. Mảng tự doanh của Công ty lỗ gần 250 tỷ đồng (đã trừ chi phí tự doanh).

Kết quả kinh doanh quý 2 của ORS. Đvt: Tỷ đồng

Quý 2, ORS đã cắt lỗ loạt cổ phiếu niêm yết với giá trị hơn 87 tỷ đồng. Ngoài ra, cắt lỗ trái phiếu chưa niêm yết hơn 280 tỷ đồng. Tổng giá trị cắt lỗ cổ phiếu và trái phiếu trong kỳ là hơn 367 tỷ đồng.

Trong đó, ORS cắt lỗ SSI khi bán ra 19,998 đồng/cp, giảm gần 50% so với giá mua vào, tương đương lỗ hơn 24.3 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, Công ty đã chốt lời được VHC và một số cổ phiếu, trái phiếu chưa niêm yết nhưng tổng giá trị thu lời hơn 172.8 tỷ đồng, thấp hơn nhiều so với mức cắt lỗ trong kỳ.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, tổng doanh thu hoạt động của ORS đạt gần 1,428 tỷ đồng, tăng 164% so cùng kỳ; song lợi nhuận sau thuế giảm 39%, xuống còn 92.45 tỷ đồng.

Năm 2022, ORS đặt kế hoạch tăng 46% tổng doanh thu lên 1,981 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế khoảng 500 tỷ đồng, tăng 85%. Kết quả, ORS mới thực hiện được 14.4% mục tiêu doanh thu và 11.86% mục tiêu lợi nhuận trước thuế sau 6 tháng đầu năm.

Một số chỉ tiêu tài chính của ORS tại ngày 30/06/2022. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: VietstockFinance

Tổng tài sản của ORS cuối tháng 6/2022 gần 6,059 tỷ đồng, tăng 27% so với đầu năm. Trong đó, khoản tiền và tương đương tiền chiếm chủ yếu trong cơ cấu, với giá trị hơn 1,110 tỷ đồng, gấp 10.3 lần đầu năm.

Tài sản FVTPL đạt hơn 768 tỷ đồng, tương ứng giảm hơn 1,053 tỷ đồng so với đầu năm. Nửa đầu năm 2022, ORS đã mua thêm hàng loạt cổ phiếu như BCG, VND, HCM, HNG, NLG, PLX… nhưng hiện đều ghi nhận lỗ do thị trường chứng khoán sụt giảm liên tục và kéo dài trong quý 2.

Dư nợ cho vay cuối quý 2 tăng 46% so với đầu năm, lên hơn 3,794 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ gốc cho vay ký quỹ (margin) đạt gần 1,478 tỷ đồng, ứng trước tiền bán chứng khoán đạt hơn 96.4 tỷ đồng, tương ứng giảm 7% và 59.3% so với đầu năm.

Thế Mạnh

FILI