11:40, 15/07/2022

CKA trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 35%

CTCP Cơ Khí An Giang (UPCoM: CKA) thông báo 27/07 là ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 26/07.

Trong bài viết này:

    Ngày thanh toán dự kiến vào 12/08. Cổ đông sở hữu 1 cp sẽ được nhận 3,500 đồng. Với 3.3 triệu cp đang lưu hành, CKA sẽ chi khoảng 11.5 tỷ đồng để thực hiện.

    Mức chia cổ tức 35% là cao nhất trong các năm gần đây (năm 2020 đạt 25%, năm 2019 và 2018 đạt 20%).

    Năm 2021, Công ty đã vượt 10% kế hoạch lợi nhuận sau thuế, đem về 17 tỷ đồng. Kế hoạch 2022, CKA dự kiến doanh thu 177 tỷ đồng, tăng 26% so với năm trước; song lợi nhuận sau thuế giảm 9%, còn 15.5 tỷ đồng. Tỷ lệ chia cổ tức tối thiểu 25%.

    Duy Na

    FILI