CNT: Biến động cổ đông lớn trước thềm ĐHĐCĐ thường niên

CNT: Biến động cổ đông lớn trước thềm ĐHĐCĐ thường niên

Tại CTCP Xây dựng và Kinh doanh Vật tư (UPCoM: CNT), Tổng Công ty Xây dựng số 1 vừa bán toàn bộ hơn 3.6 triệu cp tương ứng 36.53% vốn.

Như vậy Xây dựng số 1 đã thoái sạch vốn và không còn là cổ đông tại CNT. Giao dịch này đã diễn ra vào ngày 29/05/2020. Ước tính theo giá tham chiếu 8,800 đồng/cp tại phiên 29/05, Xây dựng số 1 thu về gần 32 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, ông Nguyễn Hải Trường đã mua vào thêm gần 3.7 triệu cp trong cùng ngày. Theo đó, ông Trường trở thành cổ đông lớn nhất tại CNT với sở hữu gần 3.8 triệu cp tương đương 37.88% vốn.

Biến động về cổ đông lớn diễn ra ngay trước thềm cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 của CNT (12/06/2020).

Theo Báo cáo thường niên 2019, CNT đặt kế hoạch kinh doanh năm 2020 với doanh thu 550 tỷ đồng và lãi sau thuế hơn 20 tỷ đồng, lần lượt tăng 38% và gấp 13.6 lần thực hiện năm 2019.

Duy Na

FILI

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút