17:00, 20/07/2022

Có doanh thu trở lại, BTH báo lãi quý 2 tăng 36%

Theo BCTC hợp nhất quý 2/2022, CTCP Chế tạo Biến thế và Vật liệu Điện Hà Nội (UPCoM: BTH) ghi nhận doanh thu hơn 262 triệu đồng, sau thời gian Công ty không có doanh thu kể từ quý 2/2021 vì đang trong giai đoạn triển khai thi công dự án khu hỗn hợp dịch vụ nhà ở, nhà trẻ và cây xanh.

Trong bài viết này:

  Trong kỳ, Công ty ghi doanh thu dịch vụ tăng do dự án đi vào thi công phát sinh dịch vụ cung cấp điện nước cho các nhà thầu xây dựng.

  Doanh thu tài chính sụt giảm 17% so cùng kỳ, về mức hơn 2.5 tỷ đồng. Nguyên nhân là nguồn tiền nhàn rỗi tạm thời bị giảm do được sử dụng để trả tiền sử dụng đất và chi phí cho nhà thầu tư vấn, nhà thầu xây dựng.

  Thêm vào đó, chi phí tài chính sụt giảm do điều chỉnh giảm chi phí lãi vay Công ty ĐT&PT hạ tầng Hoàng Thành quý 1/2022. Ngoài ra, chi phí quản lý tăng mạnh 147% so với cùng kỳ, lên mức gần 620 triệu đồng, chủ yếu do tăng chi phí nhân công và dịch vụ mua ngoài.

  Kết quả, BTH báo lãi ròng hơn 3 tỷ đồng trong quý 2/2022, tăng 36% so cùng kỳ.

  Kết quả doanh thu quý 2 của BTH. Đvt: Tỷ đồng

  Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của BTH đạt gần 400 triệu đồng. BTH báo lãi ròng xấp xỉ 840 triệu đồng, giảm 65%.

  Năm 2022, BTH đặt kế hoạch doanh thu đạt hơn 1.45 tỷ đồng, gấp 12.7 lần năm 2021 và dự kiến lỗ 1.35 tỷ đồng. Như vậy, kết quả lợi nhuận của Công ty đang tích cực hơn so với kế hoạch.

  Cân đối kế toán của BTH tại ngày 30/06/2022. Đvt: Tỷ đồng
  Nguồn: VietstockFinance

  Tại thời điểm 30/06/2022, tổng tài của BTH đạt hơn 430 tỷ đồng, tăng 52% so với đầu năm. Trong đó, tài sản chủ yếu là tài sản dở dang dài hạn đạt hơn 360 tỷ đồng, chiếm 83.7% tổng tài sản của công ty.

  Tổng nợ phải trả tăng mạnh lên mức gần 161 tỷ đồng, gấp 19.6 lần đầu năm. Trong đó, các khoản vay và nợ thuê tài chính dài hạn ghi nhận hơn 151 tỷ đồng.

  Thế Mạnh

  FILI