09:30, 02/08/2022

Cổ đông lớn SPD gom thêm gần 1 triệu cp

Tại CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung (UPCoM: SPD), ông Nguyễn Hoàng Giang vừa mua thêm 999,000 cp, nâng sở hữu lên gần 17%.

Trong bài viết này:

  Giao dịch của ông Giang diễn ra vào ngày 25/07. Theo đó, cổ đông lớn nâng số lượng nắm giữ từ 1 triệu cp (8.43%) lên thành 2 triệu cp (16.75%).

  Đây là lượng cổ phiếu do một cổ đông lớn khác là ông Lâm Văn Đỉnh bán ra. Kết thúc giao dịch, ông Đỉnh không còn sở hữu tại SPD. Thương vụ có giá trị gần 7 tỷ đồng.

  Quý 2/2022, SPD có doanh thu bán hàng 267 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ. Nhờ đó, lợi nhuận sau thuế đạt 3.2 tỷ đồng (cùng kỳ lỗ gần 800 triệu đồng).

  Nhìn lại 6 tháng đầu năm, SPD cho biết sản xuất thủy sản tăng trưởng tốt do sự phục hồi nhu cầu tiêu dùng của các nước, doanh số bán hàng lĩnh vực này phát triển. Doanh thu đạt 463 tỷ đồng, tăng 13% so cùng kỳ. Trong khi đó, doanh thu mảng dịch vụ giảm 14%, ghi nhận 6 tỷ đồng; doanh thu mảng thức ăn thủy sản, gia súc giảm 18%, ghi nhận 8 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế lũy kế 6 tháng đầu năm đạt 5.7 tỷ đồng, gấp 7 lần cùng kỳ.

  Duy Na

  FILI