Cổ đông Viwaco không thông qua phát hành cổ phiếu tăng vốn

Cổ đông Viwaco không thông qua phát hành cổ phiếu tăng vốn

Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 của CTCP Viwaco (UPCoM: VAV) vừa diễn ra ngày 19/03. Đáng chú ý, Đại hội đã không thông qua việc tăng vốn điều lệ.

Năm 2019, VAV mang về tổng doanh thu hơn 608 tỷ đồng, vượt 4% kế hoạch. Trong đó, doanh thu các hoạt động chính là kinh doanh nước sạch và xây lắp đều vượt chỉ tiêu đề ra. Lãi sau thuế vào mức 89 tỷ đồng, đạt 94% kế hoạch, một phần do thất thoát trong năm tăng cao dưới áp lực nước đầu nguồn tăng, cùng với sự cố nước nhiễm dầu cuối năm 2019 làm phát sinh một số chi phí khắc phục.

Kết quả kinh doanh năm 2019 của VAV
Nguồn: VAV

Cho năm 2020, phía VAV đánh giá dưới tác động của Nghị định 100 và dịch cúm Covid-19, ảnh hưởng đối với hoạt động sản xuất kinh doanh và dịch vụ, theo đó, khối khách hàng là các nhà hàng khách sạn đã giảm quy mô kinh doanh và nhu cầu sử dụng nước.

Ban lãnh đạo Công ty đặt kế hoạch mang về gần 646 tỷ đồng doanh thu và gần 76 tỷ đồng lãi sau thuế trong năm 2020, lần lượt tăng 6% và giảm 15% so với kết quả năm 2019. Cổ tức dự kiến chia bằng tiền với tỷ lệ 25% vốn điều lệ.

Đáng chú ý, theo dự thảo Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thì ban lãnh đạo VAV đã đề ra phương án tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ 75% vốn điều lệ. Theo đó, khối lượng cổ phiếu phát hành đạt 12 triệu cp. Tuy nhiên tờ trình tăng vốn đã không được phía ĐHĐCĐ thông qua.

VAV hiện có vốn điều lệ 160 tỷ đồng, tương ứng với 16 triệu cp đang lưu hành. 

Duy Na

FILI

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút