11:26, 12/05/2022

Cổ phiếu rớt giá mạnh, Chủ tịch HCD muốn trở thành cổ đông lớn

Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD (HOSE: HCD) sẽ trở thành cổ đông lớn của Công ty sau khi mua thành công 2 triệu cp HCD.

Trong bài viết này:

  Ông Phùng Chí Công - Chủ tịch HCD thông báo sẽ mua vào 2 triệu cp HCD trong thời gian 18/05-16/06/2022 để nâng tỷ lệ sở hữu.

  Hiện, ông Công không sở hữu cổ phần tại Công ty. Nếu mua thành công số cổ phiếu như đã đăng ký, vị Chủ tịch này sẽ trở thành cổ đông lớn của HCD với tỷ lệ sở hữu 6.33%.

  Diễn biến giá cổ phiếu HCD từ đầu năm 2022 đến phiên 12/05/2022

  Chủ tịch đăng ký mua vào trong bối cảnh thị giá cổ phiếu HCD đã giảm 26% từ đỉnh 15,100 đồng/cp (phiên 18/03/2022), xuống còn 11,300 đồng/cp trong phiên sáng 12/05/2022.

  Chiếu theo mức giá này, ước tính Chủ tịch HCD phải chi gần 23 tỷ đồng để hoàn tất giao dịch.

  Về kết quả kinh doanh, kết thúc quý 1/2022, Công ty ghi nhận lợi nhuận ròng hơn 20 tỷ đồng, gấp 12.2 lần cùng kỳ năm trước.

  Đóng góp cho kết quả kinh doanh tăng phi mã của HCD chủ yếu đến từ doanh thu tài chính tăng mạnh đột biến.

  Cụ thể, trong kỳ, HCD thu được gần 11 tỷ đồng lãi từ chuyển nhượng cổ phần CTCP Nhựa Trường An.

  Năm 2022, Công ty đặt mục tiêu đạt 820 tỷ đồng doanh thu thuần và 67 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt tăng 12% và 41% so với thực hiện năm 2021.

  So với kế hoạch trên, HCD đã thực hiện được 24% chỉ tiêu doanh thu và 30% mục tiêu lợi nhuận sau thuế trong quý đầu năm.

  Tính đến ngày 31/03/2022, Công ty có tổng tài sản tăng 7% so với đầu năm, lên gần 595 tỷ đồng, chủ yếu nhờ tiền và các khoản tương đương tiền cao gấp 2.1 lần và hàng tồn kho tăng 12%.

  Nợ phải trả vào cuối kỳ tăng 11%, lên hơn 199 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ vay chiếm 65% nợ phải trả.

  Khang Di

  FILI