Cổ phiếu TXM bị cắt margin

Cổ phiếu TXM bị cắt margin

Ngày 11/08, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa thông báo bổ sung cổ phiếu TXM của CTCP VICEM Thạch cao Xi măng (HNX: TXM) vào danh sách chứng khoán không được giao dịch kỹ quỹ (margin).

Lý do là lãi sau thuế 6 tháng đầu năm 2021 và lãi sau thuế chưa phân phối tại ngày 30/06/2021 trên báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2021 của TXM là con số âm. Ngày hiệu lực vào 13/08/2021.

Kết quả kinh doanh của TXM qua 4 quý gần đây. Đvt: Triệu đồng

TXM kết phiên sáng 12/08 ở 5,000 đồng/cp.

Duy Na

FILI

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút