Cổ tức tuần 09 - 13/03: NCT dự chi hơn 100 tỷ đồng để chia cổ tức cho cổ đông

Cổ tức tuần 09 - 13/03: NCT dự chi hơn 100 tỷ đồng để chia cổ tức cho cổ đông

Trong tuần từ ngày 09 - 13/03, có 10 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông. Các doanh nghiệp trả cổ tức cao nhất là CTCP Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài (HOSE: NCT) với tỷ lệ 40% và CTCP Dệt may 29/3 (UPCoM: HCB) với tỷ lệ 20%.

*Lịch sự kiện doanh nghiệp niêm yết

Doanh nghiệp chốt quyền cổ tức tiền mặt trong tuần từ 09 - 13/03/2020

Trong năm 2019, NCT mang về hơn 699 tỷ đồng tổng doanh thu và 221 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tương ứng tăng hơn 1% và giảm hơn 8% so với cùng kỳ, đồng thời thực hiện 95% kế hoạch doanh thu và vượt 5% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Với hơn 26 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính NCT sẽ chi gần 105 tỷ đồng để chia cổ tức cho cổ đông. Trong năm năm qua (từ 2015), NCT luôn chia cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông với tỷ lệ hấp dẫn, trung bình đạt hơn 100%/năm.

Tỷ lệ chia cổ tức của NCT qua các năm. Đvt: %
Nguồn: VietstockFinance

Theo báo cáo mới nhất của HCB, lũy kế 9 tháng đầu năm 2019 Công ty đã tạo ra 774 tỷ đồng doanh thu thuần và gần 23 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tương ứng suýt soát về doanh thu và giảm gần 10% về lợi nhuận, qua đó lần lượt thực hiện 74% và 85% kế hoạch cả năm.

Như Xuân

FILI

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút