Cổ tức tuần 12-16/09: Cao nhất 40%

Có 14 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng tiền mặt trong tuần từ 12-16/09/2022, trong đó tỷ lệ cao nhất là mức 40% của CTCP Sonadezi Long Thành (HOSE: SZL).

Cổ tức tuần 12-16/09: Cao nhất 40%

Có 14 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng tiền mặt trong tuần từ 12-16/09/2022, trong đó tỷ lệ cao nhất là mức 40% của CTCP Sonadezi Long Thành (HOSESZL).

Danh sách doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức tiền mặt từ ngày 12-16/09/2022

SZL sẽ trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt theo tỷ lệ 40% (4,000 đồng/cp). Với hơn 18 triệu cp đang lưu hành, ước tính SZL cần chi gần 73 tỷ đồng để hoàn tất chia cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông. Ngày dự kiến thanh toán vào 30/09/2022.

Đây là mức chi trả cổ tức cao nhất của SZL kể từ khi niêm yết trên sàn HOSE. Trước đó, vào năm 2019 và 2020, Công ty chi trả cổ tức ở mức 30%. Từ năm 2016-2018 duy trì ở mức 25%. Lần chi trả cổ tức thấp nhất của SZL là vào năm 2013 với tỷ lệ 14%.

Hồng Đức

FILI