09:53, 27/05/2022

Công ty kiểm toán BCTC 2021 của TBH, KLF, GAB, EVG... bị đình chỉ tư cách

Ngày 19/05/2022, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 324/QĐ-UBCK đình chỉ tư cách công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán đối với Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội (CPA Hà Nội), thời gian đình chỉ từ ngày 19/05/2022 đến hết ngày 31/12/2022.

Trong bài viết này:

  Cùng ngày, UBCKNN đã có quyết định đình chỉ tư cách kiểm toán viên đối với Kiểm toán viên Nguyễn Thị Lệ Hồng Thu và Kiểm toán viên Nguyễn Trần Hằng Phương của Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội (CPA Hà Nội) từ ngày 19/05-31/12/2022.

  Theo dữ liệu VietstockFinance, CPA Hà Nội là đơn vị kiểm toán cho một số doanh nghiệp trên sàn, trong đó tiêu biểu có thể kể đến 2 doanh nghiệp thuộc “họ FLC” là CTCP Đầu tư Khai Khoáng và Quản lý Tài sản FLC (HOSEGAB) và CTCP Đầu tư Thương mại và Xuất nhập khẩu CFS (HNXKLF).

  Danh sách doanh nghiệp CPA Hà Nội thực hiện kiểm toán BCTC năm 2021
  Nguồn: VietstockFiancne

  Thượng Ngọc

  FILI