19:00, 21/10/2021

Covid-19 kéo giảm lợi nhuận ròng quý 3 của TIP hơn 37%

Việc các doanh nghiệp trong khu công nghiệp (KCN) gặp khó khăn trong thời gian giãn cách xã hội cũng đã ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của CTCP Phát triển Khu Công nghiệp Tín Nghĩa (HOSE: TIP) trong quý 3/2021. Cụ thể, lãi ròng trong kỳ của Công ty giảm đến 37% so với cùng kỳ.

Trong bài viết này:

  Theo TIP, do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh Covid-19, nhiều doanh nghiệp trong KCN đã thu hẹp sản xuất, một số doanh nghiệp còn ngừng sản xuất do không thể tổ chức thực hiện “3 tại chỗ”. Điều này làm giảm doanh thu từ các dịch vụ trong KCN của TIP như cho thuê đất, xử lý nước thải, thu gom rác và một số dịch vụ khác.

  Cũng do ảnh hưởng của dịch bệnh, doanh thu từ hai công ty con của TIP là CTCP Tín Khải và CTCP Bất động sản Thống Nhất cũng sụt giảm. Kết quả, doanh thu hợp nhất quý 3 của TIP giảm 23% so với cùng kỳ, còn gần 30 tỷ đồng. Nhưng nhờ giá vốn giảm nhanh hơn, lợi nhuận gộp của Công ty chỉ giảm 15%, ghi nhận gần 21 tỷ đồng.

  Sau khi trừ đi các chi phí còn lại, TIP lãi ròng gần 7 tỷ đồng trong quý 3, giảm 37% so với cùng kỳ.

  Dù vậy, nhờ kết quả nửa đầu năm khả quan, đặc biệt là trong quý 1, lợi nhuận ròng 9 tháng đầu năm của TIP vẫn tăng 10% so với cùng kỳ, đạt gần 66 tỷ đồng.

  So với kỳ vọng lãi sau thuế 79.2 tỷ đồng trong năm 2021, TIP đã thực hiện được hơn 84% mục tiêu đề ra sau 9 tháng đầu năm.

  Kết quả kinh doanh quý 3 và 9 tháng đầu năm của TIP. Đvt: Tỷ đồng
  Nguồn: BCTC hợp nhất quý 3/2021 của TIP

  Trên bảng cân đối kế toán, sức khỏe tài chính của TIP đang dần được cải thiện khi tiền và tiền gửi của Công ty tại thời điểm cuối tháng 9 tăng 73% so với đầu năm, lên gần 189 tỷ đồng, trong khi các khoản phải thu giảm 34%, còn hơn 111 tỷ đồng.

  Ngoài ra, Công ty không còn ghi nhận khoản vay nợ nào, dù dư nợ đầu năm đạt gần 49 tỷ đồng.

  Về “của để dành”, doanh thu chưa thực hiện từ hoạt động cho thuê đất và hạ tầng tăng 5%, lên hơn 186 tỷ đồng. Trong khi đó, số tiền trả trước của khách hàng cho nền đất tại Khu dân cư 18 ha và nhà xây thô của CTCP Bất động sản Thống Nhất ghi nhận hơn 17 tỷ đồng, gấp 3 lần đầu năm.

  Hà Lễ

  FILI