CRE: Nghị quyết HĐQT về việc gia hạn thời gian phân phối cổ phiếu của đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng

CRE: Nghị quyết HĐQT về việc gia hạn thời gian phân phối cổ phiếu của đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng

Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ công bố Nghị quyết HĐQT về việc gia hạn thời gian phân phối cổ phiếu của đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm