16:57, 25/08/2022

CRE: Nghị quyết HĐQT về việc gia hạn thời gian phân phối cổ phiếu của đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng

Trong bài viết này:

    Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ công bố Nghị quyết HĐQT về việc gia hạn thời gian phân phối cổ phiếu của đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng như sau:

    Tài liệu đính kèm

    HOSE