16:35, 07/09/2022

CRE: Thông báo giao dịch quyền mua cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Trần Thị Tuyết Mai

Trong bài viết này:

    Trần Thị Tuyết Mai thông báo giao dịch quyền mua cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ như sau:

    Tài liệu đính kèm

    HOSE