16:22, 13/05/2022

CTCB2205: Quyết định chấp thuận niêm yết chứng quyền có bảo đảm

Trong bài viết này:

    Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM công bố Quyết định chấp thuận đăng ký niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền CTCB01MBS22CE (mã CK: CTCB2205) do Công ty Cổ phần Chứng khoán MB phát hành như sau:

    Tài liệu đính kèm

    HOSE