17:55, 21/09/2022

CTG: HĐQT thông qua nội dung thỏa thuận hỗ trợ xử lý tác nghiệp TTTM giữa Vietinbank với Vietinbank Lào

Trong bài viết này:

     Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam thông báo HĐQT thông qua nội dung thỏa thuận hỗ trợ xử lý tác nghiệp TTTM giữa Vietinbank với Vietinbank Lào như sau: 

    Tài liệu đính kèm

    HOSE