CTI chốt quyền trả cổ tức 2020 bằng tiền mặt

CTI chốt quyền trả cổ tức 2020 bằng tiền mặt

Ngày 20/09/2021, CTCP Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO (HOSE: CTI) sẽ chốt danh sách cổ đông được nhận cổ tức bằng tiền năm 2020. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 17/09/2021.

Theo đó, Công ty dự kiến trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%, tức cổ đông sở hữu 1 cp sẽ nhận 1,000 đồng. Thời gian thanh toán dự kiến vào 30/09/2021.

Như vậy, với gần 54.8 triệu cp đang lưu hành, ước tính Công ty sẽ chi gần 55 tỷ đồng tiền cổ tức cho cổ đông.

Về kết quả kinh doanh của CTI, kết thúc nửa đầu năm 2021, Công ty ghi nhận hơn 398 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 28% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, lãi ròng lại giảm 38%, xuống còn 41 tỷ đồng chủ yếu do Công ty lỗ từ hoạt động khác gần 4 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi hơn 80 tỷ đồng.

Năm 2021, CTI đặt kế hoạch doanh thu đạt 981 tỷ đồng và lãi sau thuế đạt 92 tỷ đồng. Tổng mức đầu tư dự kiến là 625 tỷ đồng. So với kế hoạch đề ra, CTI đã thực hiện được 41% chỉ tiêu doanh thu và 50% chỉ tiêu lãi sau thuế 2021.

Khang Di

FILI

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút