CTR chấm dứt đầu tư tại thị trường Lào và Mozambique

CTR chấm dứt đầu tư tại thị trường Lào và Mozambique

HĐQT Tổng CTCP Công trình Viettel (UPCoM: CTR) vừa thông qua Nghị quyết về việc điều chỉnh hoạt động đầu tư ra nước ngoài tại thị trường Campuchia và chấm dứt đầu tư tại thị trường Mozambique và Lào.

HĐQT cũng thông qua Nghị quyết chấm dứt đầu tư tại thị trường Mozambique và Lào. CTR sẽ đóng cửa, giải thể các Công ty Viettel Construction Mozambique LDA và Viettel Construction Lao Co LTD.

HĐQT sẽ giao TGĐ hoàn thiện các thủ tục để đóng cửa Công ty con, chấm dứt hoạt động dự án đầu tư ra nước ngoài cho 2 thị trường Mozambique và Lào.

Bên cạnh đó, thay vì góp 9,960 USD vào dự án tại Campuchia, CTR sẽ điều chỉnh thành góp 10,000 USD bằng tiền mặt, chiếm 100% tổng vốn đầu tư của dự án.

Về tình hình kinh doanh, kết thúc quý 3, CTR ghi nhận doanh thu thuần gần 1,922 tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ và lãi ròng cũng tăng 31%, đạt 92 tỷ đồng. So với kế hoạch được cổ đông giao phó, CTR đã thực hiện được 83% mục tiêu doanh thu và 89% mục tiêu lãi sau thuế 2021 sau 9 tháng.

Minh Hồng

FILI

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút