CTT lên kế hoạch lãi trước thuế 2020 sụt giảm, bổ sung ngành nghề mới

CTT lên kế hoạch lãi trước thuế 2020 sụt giảm, bổ sung ngành nghề mới

CTCP Chế tạo Máy - Vinacomin (HNXCTT) vừa công bố Tài liệu họp ĐHCĐ thường niên năm 2020 với chỉ tiêu lãi trước thuế đạt hơn 10 tỷ đồng, giảm 28% so với năm trước.

Kế hoạch kinh doanh năm 2020 của CTT
Nguồn: Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Cụ thể, trong năm 2020, CTT lên kế hoạch doanh thu đạt 1,389 tỷ đồng và lãi trước thuế đạt 10.3 tỷ đồng, lần lượt giảm 7% và 28% so với năm 2018. Bên cạnh đó, CTT cũng đưa ra kế hoạch giá trị sản xuất đạt 466 tỷ đồng và tổng quỹ tiền lương đạt hơn 85 tỷ đồng. Song song đó, CTT lên kế hoạch giá trị các dự án đầu tư đạt hơn 29 tỷ đồng.

Đồng thời, HĐQT CTT cũng trình ĐHĐCĐ thông qua phương án chi trả cổ tức cho cổ đông và trích lập các quỹ năm 2019. Trong đó, CTT sẽ chi trả gần 5 tỷ đồng cổ tức năm 2019 cho cổ đông với tỷ lệ 10%.

Ngoài ra, CTT sẽ trích lập quỹ đầu tư phát triển hơn 694 triệu đồng, trích quỹ thưởng viên chức quản lý bằng 1.5 tháng lương thực hiện của Người quản lý năm 2019 số tiền hơn 260 triệu đồng. Thêm vào đó, CTT cũng trích hơn 1 tỷ đồng cho quỹ khen thưởng, phúc lợi.

Năm 2019, CTT ghi nhận doanh thu thuần gần như đi ngang so với 2018, đạt gần 1,501 tỷ đồng. Đáng chú ý, lãi sau thuế lại sụt giảm 11% so với năm trước, xuống hơn 7 tỷ đồng. Như vậy, kết thức năm 2019, CTT đã hoàn thành 117% kế hoạch tổng doanh thu và 158% kế hoạch lãi trước thuế.

Bổ sung ngành nghề mới

Trong năm 2020, thưc hiện chiến lược phát triển dài hạn của Công ty trên thị trường cung/cấp cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển, HĐQT CTT đã trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 thông qua nội dung bổ sung ngành nghề kinh doanh. Cụ thể, Công ty sẽ mở thêm ngành cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển.

Thay đổi cổ đông lớn

HĐQT CTT cũng thông báo về việc CTCP Chứng khoán Hải Phòng không còn là cổ đông lớn của CTT kể từ ngày 02/01/2020 khi đã bán ra toàn bộ 358,000 cp CTT, tương đương với tỷ lệ sở hữu 7.62%. Cùng ngày, Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và Xuất nhập khẩu Hải Đăng đã chính thức trở thành cổ đông lớn của CTT khi mua vào đúng bằng số lượng mà Chứng khoán Hải Phòng đăng ký bán ra. Hiện tại, cổ đông lớn nhất của CTT là Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam với tỷ lệ sở hữu gần 41%, tương đương  với khối lượng nắm giữ gần 2 triệu cp CTT.

Tiên Tiên

FILI

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút