14:12, 08/09/2022

CVIC2206: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền do đáo hạn

Trong bài viết này:

    Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền do đáo hạn Chứng quyền CVIC01MBS22CE (mã CK: CVIC2206) do Công ty Cổ phần Chứng khoán MB phát hành như sau:

    Tài liệu đính kèm

    HOSE