Dabaco chi 100 tỷ đồng lập Công ty chăn nuôi lợn ở Thanh Hóa

Dabaco chi 100 tỷ đồng lập Công ty chăn nuôi lợn ở Thanh Hóa

HĐQT CTCP Tập đoàn Dabaco Việt Nam (HOSE: DBC) vừa thông qua việc thành lập Công ty TNHH Dabaco Thanh Hóa với vốn điều lệ 100 tỷ đồng.

Công ty mới thành lập hoạt động chính trong lĩnh vực chăn nuôi lợn và sản xuất giống lợn. Địa chỉ tại Khu Cống Hang, xã Thạch Tượng, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa.

Ông Nguyễn Danh Quyết – Thành viên HĐQT DBC được bầu làm Giám đốc Dabaco Thanh Hóa với số vốn được ủy quyền đại diện là 30%, giá trị tương đương 30 tỷ đồng.

Tại cuộc họp đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh quý 3/2021, DBC cho biết doanh thu quý 3/2021 ước đạt 4,133 tỷ đồng, tăng 56% so với cùng kỳ năm 2020. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế chỉ ước đạt 138 tỷ đồng, giảm đến 64% so với cùng kỳ năm trước. Đây cũng là mức lợi nhuận theo quý thấp nhất kể từ quý 4/2019 của Tập đoàn.

Tính chung lũy kế 9 tháng, DBC ước đạt 13,669 tỷ đồng doanh thu, tăng 85% so với cùng kỳ năm 2020 nhưng lợi nhuận sau thuế lại giảm 37%, ước đạt chỉ còn 718 tỷ đồng.

Năm 2021, DBC đặt mục tiêu doanh thu đạt 15,439 tỷ đồng, tăng 52% so với năm 2020 nhưng chỉ kỳ vọng lãi sau thuế 2021 ở mức 827 tỷ đồng, giảm 41% so với kết quả 2020.

So với kế hoạch đề ra, DBC đã thực hiện 89% chỉ tiêu doanh thu và 87% mục tiêu lợi nhuận cả năm sau 9 tháng.

Khang Di

FILI

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút