17:32, 27/09/2022

DAH: Nghị quyết HĐQT về việc nhận chuyển nhượng cổ phần tại CTCP Green Island

Trong bài viết này:

    Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á thông báo Nghị quyết HĐQT về việc nhận chuyển nhượng cổ phần tại CTCP Green Island như sau:

    Tài liệu đính kèm

    HOSE