DAH: Thông báo thay đổi mô hình công ty và loại BCTC

DAH: Thông báo thay đổi mô hình công ty và loại BCTC

Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á thông báo thay đổi mô hình công ty và loại BCTC như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm