16:39, 15/04/2022

DAS: Quyết định của HĐQT về việc tái bổ nhiệm TGĐ đối với Ông Huỳnh Anh Tuấn

Trong bài viết này:

    Công ty TNHH MTV Chứng khoán Ngân hàng Đông Á thông báo Quyết định của HĐQT về việc tái bổ nhiệm TGĐ  như sau:


     

    Tài liệu đính kèm

    HOSE