11:12, 02/08/2022

DAT: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu

Trong bài viết này:

    Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch và Phát triển Thủy sản (mã CK: DAT) như sau:

    Tài liệu đính kèm

    HOSE