Đất Xanh muốn huy động 300 triệu USD từ phát hành trái phiếu quốc tế

Đất Xanh muốn huy động 300 triệu USD từ phát hành trái phiếu quốc tế

HĐQT CTCP Tập đoàn Đất Xanh (HOSEDXG) vừa thông qua Nghị quyết điều chỉnh phương án phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế năm 2021.

Cụ thể, tổng giá trị phát hành tối đa là 300 triệu USD. Mục đích của đợt phát hành là nhằm thực hiện chương trình đầu tư bằng hình thức mua cổ phần phát hành mới tại CTCP Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hà An và chi trả các chi phí liên quan đến việc tăng vốn góp theo phương án sử dụng vốn.

Được biết DXG hiện đang là Công ty mẹ nắm giữ 99.99% vốn tại Hà An (tính đến 30/06/2021).

Mới đây, DXG vừa chốt danh sách cổ đông để phát hành hơn 77.7 triệu cp để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 09/09/2021.

Tỷ lệ thực hiện quyền là 100:15 (cổ đông sở hữu 100 cp sẽ nhận được 15 cp mới). Nguồn vốn phát hành lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo BCTC hợp nhất kiểm toán 2020 của DXG. Nếu phát hành thành công, vốn điều lệ của DXG sẽ tăng từ 5,200 tỷ đồng lên gần 5,978 tỷ đồng.

Trên thị trường, cổ phiếu DXG hiện đang giao dịch quanh mức 19,200 đồng/cp (14h40 phiên 13/09), giảm 16% qua 1 tháng trở lại đây, khối lượng giao dịch bình quân hơn 6 triệu cp/phiên.

Diễn biến giá cổ phiếu DXG từ đầu năm 2021 đến nay

Minh Hồng

FILI

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút