Đầu tư Đà Nẵng - Miền Trung bị phạt do chậm công bố giao dịch

Đầu tư Đà Nẵng - Miền Trung bị phạt do chậm công bố giao dịch

Ngày 27/10/2020, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) có quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với CTCP Đầu tư Đà Nẵng - Miền Trung.

Theo đó, CTCP Đầu tư Đà Nẵng - Miền Trung bị phạt 30 triệu đồng do báo cáo không đúng thời hạn khi có thay đổi số lượng cổ phiếu vượt quá các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu.

Cụ thể, ngày 02/04/2019, CTCP Đầu tư Đà Nẵng – Miền Trung - cổ đông lớn của CTCP Cấp nước Vĩnh Long (UPCoM: VLW) mua 5,000 cp VLW, dẫn đến số lượng (tỷ lệ) sở hữu tăng từ gần 8.96 triệu cp VLW (30.99%) lên hơn 8.96 triệu cp VLW (31%) - thay đổi từ ngưỡng 30% lên ngưỡng 31%. Tuy nhiên, đến ngày 06/12/2019 Công ty mới thực hiện báo cáo UBCKNN, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) khi có thay đổi số lượng cổ phiếu sở hữu vượt quá các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu.

Được biết, CTCP Đầu tư Đà Nẵng - Miền Trung có vốn điều lệ 265 tỷ đồng. Đây là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản với các dự án như Khu đô thị Phước Lý, Khu đô thị Yên Thế Bắc Sơn, Khu dân cư Quang Thành 3B, Khu dân cư  Bàu Mạc, Khu dân cư Nam Bàu Mạc, Cụm Công nghiệp Thanh Vinh Mở Rộng, Khu ĐT Phong Nam..

Khang Di

FILI

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút