DBC tạm ứng cổ tức 2021 bằng tiền, tỷ lệ 20%

DBCtạm ứng cổ tức 2021 bằng tiền, tỷ lệ 20%

Ngày 30/09/2021, CTCP Tập đoàn Dabaco Việt Nam (HOSEDBC) sẽ chốt danh sách cổ đông nhận tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 29/09/2021.

Cụ thể, vào ngày 23/11/2021, DBC sẽ tạm ứng cổ tức bằng tiền cho cổ đông theo tỷ lệ thực hiện quyền là 20%, tức cổ đông sở hữu 1 cp được nhận về 2,000 đồng.

Theo đó, ước tính DBC sẽ chi hơn 230 tỷ đồng để tạm ứng cổ tức năm 2021 cho cổ đông.

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2021, cổ đông DBC đã thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2021 với mức chi trả là 30%/mệnh giá. Trong đó bao gồm 20% bằng tiền và 10% bằng cổ phiếu.

Kết thúc quý 2/2021, DBC ghi nhận doanh thu thuần 2,596 tỷ đồng, tăng 17% so cùng kỳ. Song, lãi gộp sụt giảm 30% còn 470 tỷ đồng. Biên lãi gộp trong kỳ đạt 18.1% (quý 2/2020 đạt 30.2%).

Sau cùng, DBC báo lãi sau thuế quý 2/2021 ở mức 215 tỷ đồng, giảm 46% so cùng kỳ. Tính chung 6 tháng đầu năm, Công ty đã đem về 5,070 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 10% và lãi sau thuế 580 tỷ đồng, giảm 23% so cùng kỳ. Công ty đã thực hiện 34% kế hoạch doanh thu và 70% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm.

Khang Di

FILI

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút