DBC ước lãi quý 3/2021 giảm 64% dù doanh thu tăng mạnh

DBC ước lãi quý 3/2021 giảm 64% dù doanh thu tăng mạnh

Lợi nhuận sau thuế ước tính quý 3/2021 của CTCP Tập đoàn Dabaco Việt Nam (HOSE: DBC) là mức lợi nhuận theo quý thấp nhất kể từ quý 4/2019 của Tập đoàn.

Tại cuộc họp đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh quý 3/2021, DBC cho biết doanh thu quý 3/2021 ước đạt 4,133 tỷ đồng, tăng 56% so với cùng kỳ năm 2020. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế chỉ ước đạt 138 tỷ đồng, giảm đến 64% so với cùng kỳ năm trước.

Theo đó, lũy kế 9 tháng, DBC ước đạt 13,669 tỷ đồng doanh thu, tăng 85% so với cùng kỳ năm 2020 nhưng lợi nhuận sau thuế lại giảm 37%, ước đạt chỉ còn 718 tỷ đồng.

Năm 2021, DBC đặt mục tiêu doanh thu đạt 15,439 tỷ đồng, tăng 52% so với năm 2020 nhưng chỉ kỳ vòng lãi sau thuế 2021 đạt 827 tỷ đồng, giảm 41% so với kết quả 2020.

So với kế hoạch đề ra, DBC đã thực hiện 89% chỉ tiêu doanh thu và 87% mục tiêu lợi nhuận cả năm sau 9 tháng.

Khang Di

FILI

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút