10:18, 22/08/2022

DBT: Nghị quyết HĐQT về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021

Trong bài viết này:

    Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre thông báo Nghị quyết HĐQT về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 như sau:

    Tài liệu đính kèm

    HOSE