15:34, 31/05/2022

DBT: Nghị quyết HĐQT về việc ủy quyền TGĐ công ty ký kết các hợp đồng với tổ chức có liên quan, người nội bộ và người có liên quan

Trong bài viết này:

    Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre công bố Nghị quyết HĐQT về việc ủy quyền TGĐ công ty ký kết các hợp đồng với tổ chức có liên quan, người nội bộ và người có liên quan như sau:

    Tài liệu đính kèm

    HOSE