17:31, 11/05/2022

DCM: Ông Nguyễn Tuấn Anh được bổ nhiệm lại Phó Tổng Giám đốc

Trong bài viết này:

    Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau thông báo Quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm lại Phó Tổng Giám đốc như sau:


     

    Tài liệu đính kèm