09:24, 20/09/2022

DGC: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua phương án xử lý cổ phiếu ESOP không đặt mua hết

Trong bài viết này:

    Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thông qua phương án xử lý cổ phiếu ESOP không đặt mua hết như sau:

    Tài liệu đính kèm

    HOSE