DGW báo lãi quý 2 hơn 116 tỷ đồng

DGW báo lãi quý 2 hơn 116 tỷ đồng

Hoạt động kinh doanh cốt lõi tăng trưởng tốt, CTCP Thế Giới Số (HOSE: DGW) báo lãi quý 2/2021 gấp 2.4 lần cùng kỳ, đạt hơn 116 tỷ đồng.

Theo BCTC quý 2/2021, doanh thu thuần của DGW tăng 63% so với cùng kỳ, đạt gần 4,218 tỷ đồng. Theo Công ty, doanh thu tăng trưởng đến từ việc doanh số bán các sản phẩm máy tính xách tay, máy tính bảng, điện thoại di động và thiết bị văn phòng từ 3 thương hiệu Xiaomi, Apple và Huawei đều tăng trưởng mạnh so với quý 2/2020. Sau khi trừ đi giá vốn, DGW lãi gộp hơn 305 tỷ đồng, tăng 84%.

Doanh thu tài chính của DGW ghi nhận tăng 41%, đạt xấp xỉ 39 tỷ đồng, khoản chênh lệch chủ yếu đến từ chiết khấu thanh toán được hưởng và hơn 12 tỷ đồng doanh thu tài chính khác.

Chi phí trong kỳ của DGW nhìn chung tăng khi chi phí bán hàng (tăng 48%) và chi phí quản lý (gấp 2.6 lần) đều tăng mạnh, đạt lần lượt 164 tỷ đồng và 25 tỷ đồng. Mặt khác, chi phí tài chính giảm 31% nhờ tiết giảm chi phí lãi vay và các khoản lỗ chênh lệch tỷ giá.

Kết quả, tính riêng quý 2/2021, DGW lãi ròng hơn 116 tỷ đồng, gấp 2.4 lần cùng kỳ.

Kết quả kinh doanh hợp nhất quý 2/2021 của DGW. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 2/2021 của DGW

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của DGW đạt hơn 9,224 tỷ đồng, tăng 89% so với cùng kỳ. Lãi ròng nửa đầu năm 2021 của DGW đạt hơn 223 tỷ đồng, gấp 2.4 lần cùng kỳ. Ngoài ra, với gần 224 tỷ đồng lãi sau thuế, Công ty đã thực hiện được gần 75% mục tiêu lợi nhuận 300 tỷ đồng được đề ra cho cả năm 2021.

Kết quả kinh doanh của DGW từ năm 2017 đến nay. Đvt: Tỷ đồng

Tổng tài sản của DGW tại thời điểm 31/06/2021 ghi nhận gần 3,425 tỷ đồng, tăng 12% so với đầu năm. Tiền và tương đương tiền cùng giá trị hàng tồn kho đều tăng lần lượt 17% và 18%, đạt gần 1,025 tỷ đồng và 975 tỷ đồng.

Tại thời điểm lập báo cáo, nợ phải trả của DGW ở mức gần 2,031 tỷ đồng, tăng 6% so với đầu năm. Trong đó, chi phí phải trả cho chiết khấu thương mại và hỗ trợ bán hàng gấp đôi đầu năm, với hơn 416 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, vay nợ ngắn hạn của DGW giảm 3%, về mức hơn 612 tỷ đồng.

Hà Lễ

FILI

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút