DGW sắp trả cổ tức tiền mặt và thưởng cổ phiếu, tổng tỷ lệ 110%

DGW sắp trả cổ tức tiền mặt và thưởng cổ phiếu, tổng tỷ lệ 110%

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) vừa thông báo CTCP Thế Giới Số (Digiworld, HOSEDGW) chuẩn bị trả cổ tức cho cổ đông năm 2020 bằng tiền mặt và phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu, tổng tỷ lệ 110%.

Cụ thể, DGW sẽ trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 10% (1 cp được nhận 1,000 đồng). Với hơn 44.2 triệu cp đang lưu hành, dự kiến DGW sẽ chi hơn 44 tỷ đồng trả cổ tức cho cổ đông.

Ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 24/08/2021 và ngày thanh toán là 08/09/2021.

Bên cạnh đó, DGW dự kiến phát hành hơn 44 triệu cp theo tỷ lệ 1:1 (sở hữu 1 cp được nhận 1 cp mới). Nguồn vốn phát hành lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên BCTC hợp nhất đến thời điểm 31/12/2020.

Nếu phát hành thành công, vốn điều lệ của DGW sẽ tăng gần gấp đôi từ gần 444 tỷ đồng lên 886 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, kết thúc 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của DGW đạt hơn 9,224 tỷ đồng, tăng 89% so với cùng kỳ. Lãi ròng nửa đầu năm 2021 của DGW đạt hơn 223 tỷ đồng, gấp 2.4 lần cùng kỳ. Ngoài ra, với gần 224 tỷ đồng lãi sau thuế, Công ty đã thực hiện được gần 75% mục tiêu lợi nhuận 300 tỷ đồng được đề ra cho cả năm 2021.

* DGW báo lãi quý 2 hơn 116 tỷ đồng

Minh Hồng

FILI

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút