14:03, 28/09/2022

DGW: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Tô Tiểu Ngọc

Trong bài viết này:

    Tô Tiểu Ngọc thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Công ty Cổ phần Thế Giới Số như sau:

    Tài liệu đính kèm

    HOSE