17:24, 06/05/2022

DHA: Ông Trần Quốc Trung được bổ nhiệm giữ chức vụ người phụ trách quản trị kiêm thư ký công ty từ 09/05/2022

Trong bài viết này:

     Công ty Cổ phần Hóa An thông báo Quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm người phụ trách quản trị kiêm thư ký công ty như sau:


     

    Tài liệu đính kèm