ĐHĐCĐ HTN: Kế hoạch lãi 2022 đạt 265 tỷ đồng, giá trị backlog tới năm 2026 đạt 120,000 tỷ đồng

Sáng ngày 05/06/2022, CTCP Hưng Thịnh Incons (HOSE: HTN) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022. Cổ đông của Công ty đã thông qua mục tiêu doanh thu hợp nhất 7,458 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất 265 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 21% và 10% so với kết quả thực hiện năm 2021.

ĐHĐCĐ HTN: Kế hoạch lãi 2022 đạt 265 tỷ đồng, giá trị backlog tới năm 2026 đạt 120,000 tỷ đồng

Sáng ngày 05/06/2022, CTCP Hưng Thịnh Incons (HOSE: HTN) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022. Cổ đông của Công ty đã thông qua mục tiêu doanh thu hợp nhất 7,458 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất 265 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 21% và 10% so với kết quả thực hiện năm 2021.

Kế hoạch lãi 2022 đạt 265 tỷ đồng, phát hành riêng lẻ 25 triệu cp

Từng bước phục hồi sau đại dịch, doanh nghiệp xây dựng đang nỗ lực tạo ra những chuyển biến tích cực trong hoạt động kinh doanh. Cụ thể, tổng giá trị hợp đồng thầu lũy kế (backlog) của các doanh nghiệp xây dựng đã liên tục tăng mạnh trong những tháng đầu năm 2022, theo khảo sát của Vietnam Report. Căn cứ vào số liệu tổng hợp từ Trung tâm phân tích của Công ty cổ phần Chứng khoán SSI, Hưng Thịnh Incons nằm trong top doanh nghiệp có backlog cao nhất với gần 30,000 tỷ đồng vào cuối năm 2021.

ĐHĐCĐ thường niên 2022 tổ chức sáng 05/06

Tại HTN, Công ty đặt ra mục tiêu năm 2022 với doanh thu hợp nhất 7,458 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất 265 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 21% và 10% so với kết quả thực hiện năm 2021.

Để tăng cường năng lực về vốn, Đại hội đã thông qua phương án phát hành 25 triệu cổ phiếu riêng lẻ với thời gian thực hiện kéo dài đến hết quý 2/2023. Sau khi phát hành thành công, vốn điều lệ Công ty dự kiến đạt 1,168 tỷ đồng, tăng 31% so với cuối năm 2021. Số tiền thu được từ đợt phát hành giúp Công ty mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh, củng cố vị thế, nâng cao năng lực cạnh tranh. Bên cạnh đó, Công ty cũng sẽ tăng cường đầu tư vào công nghệ nhằm hỗ trợ quản lý thi công và đảm bảo tăng trưởng bền vững.

Song hành cùng hoạt động sản xuất kinh doanh, HTN luôn chú trọng việc kiện toàn cơ chế quản trị và đề cao trách nhiệm với cổ đông. ĐHĐCĐ thường niên 2022 đã phê duyệt việc chi trả cổ tức năm 2021 với tỷ lệ 12% bằng tiền mặt. Như vậy, Công ty sẽ chi gần 107 tỷ đồng trong năm 2022 để trả cổ tức cho cổ đông.

Giá trị backlog tới năm 2026 đạt 120,000 tỷ đồng

Chia sẻ với cổ đông tại Đại hội, ông Thiệu Lê Bình - Thành viên HĐQT cho biết với giá trị hợp đồng chuyển tiếp (backlog) 120,000 tỷ tới năm 2026 đã được HĐQT tính toán và dự phóng dựa theo 2 tiêu chí: thứ nhất là dựa vào chiến lược, kế hoạch phát triển dự án của Tập đoàn, chiến lược hợp tác với các chủ đầu tư bên ngoài; thứ hai là dựa vào năng lực và sự phát triển của HTN. “Con số 120,000 tỷ đồng còn thay đổi dựa trên việc đàm phán các hợp đồng thực tế. Giá trị đã ký sẽ được thực hiện qua nhiều năm. Để đạt được con số đó, chúng tôi phải nâng cao năng lực và tăng quy mô của HTN một cách toàn diện, nhằm đảm bảo cho việc phát triển bền vững của HTN trong dài hạn” - ông Bình chia sẻ.

Liên quan đến chiến lược hạ tầng gắn liền với các khu đô thị, Chủ tịch HĐQT HTN – ông Nguyễn Đình Trung cho biết Công ty đã chuẩn bị năng lực sẵn sàng để đẩy mạnh phát triển mảng này trong thời gian tới, qua đó định hình nên các khu đô thị mới đạt chuẩn mực quốc tế.

Ông Nguyễn Đình Trung - Chủ tịch HTN trả lời câu hỏi của cổ đông

Về chiến lược 2.0, ông Nguyễn Đình Trung khẳng định: “Thực chất của chiến lược này là khai thác thế mạnh của HTN về xây dựng, đầu tư. Chúng tôi có thể hợp tác với bất kỳ đối tác nào và cung cấp cho họ giải pháp trọn gói, từ dự án đầy đủ pháp lý cho tới khi ra thị trường. Như vậy, HTN không chỉ xây nhà đơn thuần và giao cho họ như các đơn vị khác mà kết hợp một quá trình để thể hiện rõ vai trò trong hệ sinh thái, trong đó HTN là đơn vị xây dựng, Hưng Thịnh Land là đơn vị phát triển dự án và PropertyX là đơn vị bán hàng. Chính điều này tạo ra giá trị đặc biệt của HTN trên thị trường”.

Cuối tháng 4/2022, HTN đã công bố kết quả doanh thu và lợi nhuận sau thuế hợp nhất lần lượt đạt 1,488 tỷ đồng và 43 tỷ đồng, tăng 28% và 14% so với cùng kỳ, bám sát chỉ tiêu kinh doanh quý 1 đã đề ra. Theo tính chất chu kỳ của ngành xây dựng, quý 1 luôn là quý ghi nhận kết quả kinh doanh thấp nhất do ảnh hưởng của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài. Như vậy, Công ty đã hoàn thành 20% kế hoạch về doanh thu và 16% kế hoạch về lợi nhuận sau thuế năm 2022 theo kế hoạch vừa được Đại hội thông qua.

Đông Tư

FILI