16:05, 22/07/2022

DHG: Bổ nhiệm Bà Trần Thị Nhung Gấm kiêm nhiệm chức vụ Thư ký HĐQT, người phụ trách quản trị Công ty thay cho Bà Dương Kim Loan

Trong bài viết này:

    Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang thông báo thay đổi nhân sự công ty như sau:


     

    Tài liệu đính kèm